* - pola obowiązkowe

Millennium Capital Sp. z o.o.

ul. Lwowska 7/5, 00-660 Warszawa, Poland

tel. +48 22 622 17 09

e-mail: office@mc.pl


NIP 113-20-20-891

REGON 011196807

KRS 0000116056

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 15 005 000 PLN

Od 1995 roku MC inwestuje w innowacyjne technologie.

Mapka